HOME > ONZE SCHOOL > LAGER ONDERWIJS > KATHOLIEKE GODSDIENST VISIE

Onze zorg- en pluswerking

In onze school bieden we zorg aan alle kinderen want elk kind is uniek en niet alle kinderen hebben dezelfde mogelijkheden. Wij gaan als school zo goed mogelijk om met deze verschillen.

Voor kinderen die  behoefte hebben aan extra aandacht en zorg, kijken we steeds eerst intern wat we al doen en wat we nog kunnen doen. Daarbij gaan we zo snel mogelijk in overleg met de ouders. Afhankelijk van de fase waarin het zorgtraject zich bevindt, worden externen zoals logopedisten, kinesisten, psychologen, mensen van de centra voor ambulante revalidatie en ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen ook nauw bij zo’n overleg betrokken. Eén van onze allerbelangrijkste partners daarbij is het Centrum voor leerlingenbegeleiding. Samen streven we er naar om op zoek te gaan naar haalbare oplossingen in de vorm van extra ondersteuning of een individueel leertraject.

Ook meerbegaafde kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen, ontsnappen niet aan onze aandacht. In de klas voorziet de leerkracht in samenspraak met de zorgcoördinator verrijkingsmaterialen in verschillende vormen. Voor kinderen voor wie dat nog net niet voldoende is, organiseren we een wekelijks uur ‘plusklas’. We streven hierbij naar het bieden van optimale groeikansen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak.

  

Enkele kinderen in actie in de plusklas tijdens het spelen van het coöperatieve spel Magic Maze. Daarbij is het de bedoeling dat ze zonder met elkaar te praten of dingen aan te wijzen toch communiceren en vooral samenwerken om in een opdracht (scenario) te slagen. Ze spelen niet tegen elkaar, maar wel tegen het spel. Bij de eerste poging kenden ze geen succes, bij de tweede speelbeurt wel! Ze waren dan ook terecht apetrots en enthousiast om in de toekomst nog meer van dit soort spellen te spelen.

 

De kinderen aan het werk tijdens een groepsopdracht rond pixeltekenen. In deze activiteitenreeks leerden de kinderen nadenken over computertaal zonder dat ze een computer nodig hadden. Hoe kan een computer een tekening overbrengen? De computer zet een tekening om in pixels! Het resultaat was een interactieve les waar leerlingen aan de slag gingen met de basisprincipes van coderen.

NIEUWSBERICHTEN & EVENEMENTEN

Voor meer nieuws en foto's, volg ons op Facebook!

 
 
GO! School van de Vlaamse Gemeenschap
Sint-Elooistraat 2
8210 Zedelgem
Tel:  050 20 94 09
Fax:  050 20 84 91
E-mail: secretariaat.deglimlach@telenet.be
E-mail Corry: corry_devinck@telenet.be
E-mail Kiani: kiani.decordier@telenet.be

Openingsuren van de school
08u50 tot 12u00 (woensdag tot 11u35)
13u05 tot 15u45 (vrijdag tot 15u00)